Politica de confidențialitate

INTRODUCERE

Sunteți informat că datele personale ale clienților noștri vor fi procesate în conformitate cu principiile transparenței, limitării scopului, minimizării datelor, exactității, integrității și confidențialității, precum și respectând toate celelalte obligații și garanții prevăzute în Regulamentul UE 2016 / 679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

INFORMAȚII GENERALE

  1. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră?
  2. În ce scopuri prelucrăm datele dvs. și cu ce legitimitate?
  3. Ce categorii de date prelucrăm și de unde obținem aceste date?
  4. La cine merg datele dvs. și cum le stocăm?
  5. Cât timp păstrăm datele dvs.?
  6. Care sunt drepturile dvs. și cum le puteți exercita?
  7. Modificări ale politicii de confidențialitate.

1. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră?

Responsabilul cu prelucrarea datelor este SC My Secret Land SRL, cu sediul în Florești, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/5333/2022, cod unic de înregistrare nr. 46716980.

2. În ce scopuri prelucrăm datele dvs. și cu ce legitimitate?

Informațiile pe care ni le furnizați prin intermediul site-ului web pot varia în funcție de serviciile pe care le solicitați sau de acțiunile pe care ni le-ați autorizat în mod explicit. În general, putem prelucra datele dvs. în următoarele scopuri:

a) Pentru a furniza și livra serviciul solicitat, care este publicarea și comercializarea cărților personalizate, pentru a vă înregistra ca și client și pentru a gestiona relația noastră contractuală cu dvs. Baza legitimă în acest scop este relația contractuală dintre Client/Cumpărător și Companie/Vânzător și cererea de înregistrare a primului.

b) Pentru a vă trimite mesaje promoționale despre cărți personalizate și altele asemenea prin e-mail. Cu toate acestea, vă puteți opune trimiterii acestor mesaje în orice moment, dezabonându-vă de la e-mail-urile promoționale. Baza legitimă în acest scop este relația contractuală dintre Client/Cumpărător și Companie/Vânzător și consimțământul pe care acesta l-a dat.

c) Facturarea serviciilor noastre. Baza legitimă în acest scop este relația contractuală dintre Client/Cumpărător și Companie/Vânzător.

3. Ce categorii de date prelucrăm și de unde obținem aceste date?

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt datele de identificare pe care ni le oferiți direct, fie prin intermediul formularului de comandă care poate fi găsit pe site-ul nostru web în momentul plasării unei comenzi, fie prin alte mijloace, cum ar fi, de exemplu, întrebări sau reclamații adresate serviciului nostru de suport al clienților.

Datele personale prelucrate includ următoarele categorii:
Date de identificare: numele complet, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, datele de livrare, datele de facturare, numele introdus pentru personalizare.

În orice caz, Compania/Vânzătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea de date false, inexacte, incomplete sau învechite furnizate de Client/Cumpărător.

4. La cine merg datele dvs. și cum le stocăm?

4.1. Destinatari: datele pe care ni le oferiți vor fi transmise, doar în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale, colaboratorilor noștri și anume: companiilor de livrare, procesatorului de plăți online și serviciului de online marketing. Datele colectate nu vor fi transmise niciunei alte terțe părți, cu excepția autorităților, judecătorilor, instanțelor și forțelor de securitate în cazurile în care există o obligație legală de a le furniza.

4.2. Procesatori: pentru a îndeplini anumite funcții necesare pentru furnizarea serviciului Companiei/Vânzătorului, datele dvs. personale pot fi prelucrate de către terți care acționează ca procesatori, care sunt obligați contractual să își îndeplinească obligațiile legale în calitate de procesatori, pentru a asigura confidențialitatea și secretul informațiilor.

4.3. Transferuri internaționale: datele pe care le compilăm despre dvs. sunt stocate în Spațiul Economic European („SEE”), deși pot fi, de asemenea, transferate și procesate într-o țară din afara SEE, sub modelul „cloud storage”(stocare cloud). Sunteți informat că orice transfer în afara SEE va fi către companii care sunt membre ale scutului de confidențialitate UE-SUA și vă asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

5. Cât timp păstrăm datele dvs.?

Datele furnizate vor fi păstrate atât timp cât durează relația contractuală cu clientul/cumpărătorul.
Când datele dvs. vor înceta să fie necesare în scopul pentru care au fost adunate, acestea vor fi blocate și vor rămâne disponibile numai la cerere de către judecători și instanțe, sau de alte autorități competente în perioada necesară pentru a se conforma obligațiilor legale și, odată acest timp a trecut, acestea vor fi șterse complet.

6. Care sunt drepturile dvs. și cum le puteți exercita?

Normele noastre de protecție a datelor vă oferă o serie de drepturi cu privire la prelucrarea datelor implicate în serviciile noastre, care pot fi rezumate după cum urmează:

a. Dreptul de acces: dreptul să știți ce tip de date procesăm despre dumneavoastră.
b. Dreptul la corecție: posibilitatea de a solicita modificarea datelor dvs., deoarece acestea sunt inexacte sau false.
c. Drept de ștergere: solicitarea ștergerii datelor dvs. atunci când procesarea nu mai este necesară.
d. Dreptul de limitare: marcarea datelor cu caracter personal stocate pentru a limita prelucrarea acestora în viitor.
e. Dreptul la obiecție: solicitarea încetării trimiterii de mesaje comerciale.
f. Dreptul de portabilitate: acest lucru permite persoanei în cauză să primească datele sale personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit mecanic pentru a le transfera, copia sau transmite către o altă parte responsabilă.
g. Dreptul de a retrage consimțământul. Puteți retrage consimțământul pe care l-ați dat scriind la adresa de e-mail find@mysecretland.ro. Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa find@mysecretland.ro.
h. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate.
i. Dreptul de a face o reclamație unui organism de supraveghere. În continuare, sunteți informat că puteți solicita ca drepturile dvs. să fie protejate de către autoritatea competentă
j. Dreptul de a se adresa justiției.
k. Exercitarea acestor drepturi. Compania garantează că a luat măsurile necesare pentru a asigura exercitarea acestor drepturi în mod gratuit. Mai mult, pentru a exercita drepturile, trebuie să ne scrieți la adresa de e-mail find@mysecretland.ro, specificând ce drept doriți să vă exercitați.

7. Modificări ale politicii de confidențialitate.

Politica noastră de confidențialitate se poate modifica periodic. Cea mai recentă versiune a Politicii noastre de confidențialitate poate fi găsită pe site-ul nostru web mysecretland.ro.

Coș